משימת בחירה 4 - משחקים במדעים

בחרו את אחד ממחוללי המשחק שנמצאים כאן.


זכרו לשמור על זכויות יוצרים של מכין המחולל.
שבצו את הידע החדש שרכשתם בנושא "שלד ושרירים" ובנו משחק חדש שייצג ידע חדש זה.


את המשחק שמרו ב GOOGLE DOCS (ניתן להעזר במדריך) וצרפו לבלוג של קבוצתכם את הקישור אליו.

תהנו!