משימת בחירה 5 תהליך תיכון, שיום והגדרה


לאחר סיום יצירת המוצר הטכנולוגי יש לתעד את התהליך, לשיים את המוצר ולהגדיר אותו.
תוכלו להעזר ביישומים הבאים:

מדריך לשימוש בויקיפדיה